Keitä olemme?

IBA: n perustava kokous pidettiin 13.7.2010 Design Alosella Jyväskylässä. Perustajajäseniä ovat teollisuusneuvos Jorma Nokkala, taideteollinen yrittäjä Kari Alonen, Witas Oy: n toimitusjohtaja Tuija Muhonen, konepajayrittäjä Seppo Kuukkanen, kansainvälisen yrityksen johtamisosaamista omaava Mikko Saikkonen sekä pitkän linjan yrittäjäneuvos Kimmo Kovala. IBA: n toimitusjohtajana toimii Mikko Saikkonen.

Perustajajäsenillä on hyvinkin erilaiset kokemus- ja koulutustaustat. On kone- ja rakennustekniikkaa, taloustieteitä, teollista muotoilu- ja taide osaamista, kokemusta teollisesta tuotannosta ja markkinoinnista sekä yrityksen hallinnosta. Parilla jäsenellä on kokemusta myös julkisista organisaatioista.
Tämä laaja osaamisen kirjo luo hyvät toimintaedellytykset yhdistettynä laajaan asiantuntijaverkostoon, jota täydennetään aina kulloisenkin tuotekehityshankkeen tarpeita vastaavaksi.

 
   
   

 

IBA-Innovaatiopankki  |  iba@innovaatiopankki.fi